sunnuntai 27. helmikuuta 2011

VINKKILINKKI SuLi:n VUOSIKOKOUKSEEN


Enemmistö kuuluu yhteisöjäsenenä kolmeen järjestöön eli Liikenneturvaan (Matti Kosola toista vuotta sen hallituksessa), HePo:on eli Helsingin Pyöräilijöihin sekä SuLi:in (Suomen Liikenneliitto). Ohessa heidän kokouskutsunsa.

SUOMEN LIIKENNELIITTO SULI RY:n SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS
torstaina 10.3.2011 klo 15.30 Helsingin yliopisto, Porthania, Yliopistonkatu 3, luentosali 723 (7.krs)

Tilaisuuden aluksi vierailijapuheenvuoro:
- Harri Nyberg, LVM
- Valtakunnalliset liikennehankkeet ja valtion rahoitus
- Keskustelua

Varsinainen vuosikokous alkaa noin klo 16.00. Kokouksessa käsitellään sääntöjen mukaiset vuosikokousasiat.

Tervetuloa!

Hyvät Suomen Liikenneliiton jäsenet

On jälleen sääntömääräisen vuosikokouksen aika. Ennen vuosikokousta pidetään viimevuotiseen tapaan lyhyehkö avoin yleisötilaisuus.Puhujavieraanamme on tänä vuonna Liikenne- ja viestintäministeriön Liikennejärjestelmäyksikön päällikkö Mikael Nyberg, joka esittelee ministeriön ajatuksia valtakunnallisista liikennehankkeista, niiden priorisoinnista ja rahoituksesta. Puheenvuoron jälkeen on hetki aikaa keskustelulle. Tilaisuuteen ovat erittäin tervetulleita myös muut kuin viralliset kokousedustajat. Toivomme siis, että tiedotatte tilaisuudesta myös edelleen jäsenistöllenne!

Keskustelutilaisuuden jälkeen pidettävässä vuosikokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Tervetuloa siis päättämään myös yhdistyksen taloudesta, hallituksesta ja toimintavuoden 2011 toiminnan päälinjoista! Vuosikokouksen esityslista on tämän kirjeen liitteenä.

Yhdistys on viime aikoina saavuttanut entistä vahvemman jalansijan valtakunnallisena vaikuttajana ja lausunnonantajana useisiin valtakunnallisiin liikennehankkeisiin. Suomen liikenneliiton kautta on siis myös jäsenjärjestöillä suora mahdollisuus vaikuttaa kestävää liikennettä ja liikennepolitiikkaa edistäviin hankkeisiin. Parhaisiin tuloksiin päästään, kun myös ydintoimijoittemme joukko edustaa laajasti ja vahvasti erilaisia toimijaryhmiä ja maantieteellisiäkin alueita. Nimetkää siis rohkeasti yhdistyksenne edustaja ehdokkaaksi myös Suomen Liikenneliiton hallitukseen.

Syksyllä Tampereella järjestettyjen pyöräilijän liikennesääntöjä ja keskustaympäristön hankalia pyöräilytilanteita käsitelleen Keskustapyöräilykurssien sarjan ja VR:n ympäristö- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Lehtipuun kanssa pidetyn tapaamisen jälkeen yhdistyksen toiminta on talvikaudella hiljentynyt kovin lausuntovaltaiseksi. Kevään ja kesän myötä on ajatuksenamme mm. aktivoida uusien sääntöjen sallimaa henkilöjäsenten hankintaa.

Iloista kevättä ja aktiivista toimintaa kestävän liikennejärjestelmäkokonaisuuden puolesta!

22.2.2011

Kirsikka Siik, pj (pj@suli.og)
Jonas Wahlbeck, talous- ja jäsenasiain vastaava

Ei kommentteja: