sunnuntai 17. kesäkuuta 2007

LAUSUNTO LIIKENNEMINISTERIÖÖN

Liikennepoliittinen yhdistys Enemmistö ry:n lausunto Liikenne- ja viestintäministeriön Liikennepoliittiseen selontekoon (2007)

Vuodesta toiseen kaikissa mahdollisissa visioissa toistetaan mantraa, että joukkoliikenne on asetettava etusijalle pitkän tähtäyksen suunnitelmissa. Näin torjuttaisiin parhaiten ilmastonmuutosta. Mikä on todellisuus?
Helsingin ja Turun välille rakennettiin yli 100 vuotta sitten raideliikenneyhteys. Edelleenkin suuri osa välistä on yksiraiteista. Samaan aikaan on valmistumassa valtavat rahasummat vienyt moottoritie kaupunkien välille. Puhutaan kauniisti raideverkoston kehittämisistä, mutta todellisuus on toinen. Tavaraliikenne on yhä enenevässä määrin siirtynyt kumipyörille. Jos siis halutaan kasvihuonepäästöjä vähentää, niin nykyinen suuntaus on väärä. Yksinkertainen ratkaisu on pitkäjänteisesti alkaa satsata raiteisiin ja raideliikenteeseen olennaisesti enemmän valtion väyläbudjetista.
Liikenne 2030 ohjelmassa sanotaan selkeästi, että hajanainen yhdyskuntarakenne johtaa entistä enemmän henkilöautoriippuvaiseen elämänmuotoon. Verotuksella tähän voidaan vaikuttaa. Työmatkavähennyksiin ruuhka-Suomessa on otettava olennaisesti tiukempi tulkinta. Vastaavasti joukkoliikenteen käyttämiseen on annettava houkuttelevia porkkanoita yhteiskunnan taholta.
Autoalalla on valtava vaikutus yleiseen mielipiteeseen. Nykyään lähes jokaisessa ilmaisjakelulehdessäkin on moottoritoimittajien yksisilmäisiä palstoja, joissa valitetaan polttoaineiden kalleutta ym. Tosiasiassa Suomessa ansiotuloihin nähden bensa on olennaisesti edullisempaa kuin esim. Baltian maissa. Suuri osa autoilijoista varsinkin isoimmissa kaupungeissa saa ilmaiset autoedut ja parkkiruudut. Ymmärrettävästi tämä vain lisää auton käyttöä kaikilla matkoilla. Tilastot osoittavat kiistattomasti, miten joukkoliikennematkojen osuus vähenee suhteessa yksityisautoiluun. Ei oikeastaan ole ollenkaan autoalaa (maahantuojat, mainonta, autolehdet jne) vastavaa tahoa, joka pystyisi markkinoimaan joukkoliikenteen, pyöräilyn ja jalankulun etuja houkuttelevasti ja tehokkaasti. Ilmastonmuutoksen myötä eettiset näkökulmat liikkumiskäyttäytymisessä varmaan tulevat keskeisemmiksi.

15.6.2007 Liikennepoliittinen yhdistys Enemmistö r.y.

Risto Larjavaara (pj)

Ei kommentteja: